Janne Keto on valittu Vuoden ensihoitajaksi 2020. Hänen merkittävä työpanoksensa oli avainasemassa, kun HUS Lohjan sairaanhoitoalueella käynnistettiin ”Kätilö kentällä” -malli.

”Kätilö kentällä” -mallissa kätilö lähtee ensihoidon avuksi kentälle, jos synnytys sairaalan ulkopuolella näyttää todennäköiseltä. Toiminnan tavoitteena on tehdä ensihoidon tehtäväksi tulleista synnytyksistä mahdollisimman turvallisia.

Ehdotus Janne Kedon valinnasta Vuoden ensihoitajaksi tuli sairaalan sisältä. HUS Lohjan sairaalan Naisten -ja lastentautien tulosyksikkö, synnytysosaston johto, lähiesimiehet ja kätilöt asettuivat ehdotuksen taakse yksimielisesti. He perustelevat ehdotustaan seuraavasti: ”Janne Keto sai sinnikkäällä yrittämisellä ja perusteluilla luvan JET-tehtävälleen, joka oli kokoluokassaan merkittävästi tavanomaista laajempi ja mittavampi. Tarvittiin lukuisia lupia, yhteistyötä, kokouksia sekä moniammatillistahyväksyntää tulosyksikkörajojen yli, jotta ”Kätilö kentällä”-kokeilu mahdollistui.”

Kätilö kentällä -pilotti suunniteltiin, valmisteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lohjan sairaalan synnytysosaston sekä alueen ensihoidon kanssa. Vajaan puolentoista vuoden mittainen kokeilu päättyi vuodenvaihteessa, jonka jälkeen ”Kätilö kentällä” -malli on jatkunut toistaiseksi.

Vuoden ensihoitaja valittiin kymmenennen kerran. Valinnan tekevät: Ensihoidon opettajat, ensihoitolääkärit, Suomen Ensihoitoalan liitto, Tehy ja Systole ensihoidon erikoislehti.

Janne Keto työskentelee HUS Lohjan alueen ensihoidon kenttäjohtajana.

Vuoden ensihoitaja 2020 Janne Kedosta lisää Systolessa 5/2020.

 

KUVA JONI HYYRYLÄINEN