Ensihoitajataustaisen lääketieteen lisensiaatin Anssi Saviluodon väitös osoittaa, että FinnHEMS-lääkärien suoritetiheydellä ja potilaan selviytymisellä on yhteys. Väitös tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 19.11.2021.

Saviluoto tutki Provider volume in prehospital critical care –väitöskirjaansa varten FinnHems-tehtävät ensimmäisen seitsemän vuoden ajalta (2012-2018). Sinä aikana tehtäviä kertyi 100 482, joista 33 844:ssä tapauksessa yksikkö kohtasi potilaan. Väitöskirjassa kuvaillaan HEMS-toiminnan tehtävät ensimmäisen seitsemän vuoden ajalta (2012 – 2018). ”Suoritetiheys näyttää olevan yhteydessä potilaan selviytymiseen ainakin tietyissä vaativissa ensihoitotilanteissa”, Saviluoto sanoo.

HEMS-toiminnassa lääkärit kohtasivat vuosittain lääkäristä riippuen 12 – 218 potilasta (mediaani 62, kvartaaliväli 33–98). Näillä tehtävillä lääkäri teki vuosittain vähimmillään 1 ja enimmillään 60 lääkeavusteista intubaatiota (mediaani 11, kvartaaliväli 6–16). Sairaalan ulkopuolisia elvytyksiä lääkäreille kertyi vuoden aikana 1 -40 (mediaani 10, kvartaaliväli 6­–14). Näissä tilanteissa edettiin elvytyksen jälkeiseen hoitoon lääkäristä riippuen 0 – 22 kertaa (mediaani 6, kvartaaliväli 3–8).

 

Anssi Saviluodon väitöskirja: Provider volume in prehospital critical care

 

Suoritetiheys auttoi potilasta

Saviluoto havaitsi, että lääkärit, jotka kohtasivat potilaita harvemmin, käyttivät vähemmän aikaa kohteessa, intuboivat harvemmin ja peruuttivat suuremman osan tehtävistä. Korkeammalla suoritetiheydellä oli yhteys pienempään 30 vuorokauden kuolleisuuteen potilailla, joille tehtiin kenttäanestesia. Vastaavaa yhteyttä ei kuitenkaan havaittu elvytyksen jälkeisessä hoidossa.

Saviluoto havaitsi eroja toimintatavoissa, jotka olivat yhteydessä siihen, kuinka usein tilanteita kohdattiin. ”Kaiken kaikkiaan lääkärit, joilla oli suurempi suoritetiheys, hoitivat potilaita aktiivisemmin. Kentällä nukutettujen potilaiden kuolleisuus oli pienempi kuin FinnHEMS-lääkäri oli antanut samaa hoitoa useammin edeltävän vuoden aikana. Elvytyksen jälkeisessä hoidossa ei kuitenkaan nähty vastaavaa ennusteyhteyttä.”

 

HEMS  -tehtävät 2012-2018

  • 100482 tehtävää
  • 33 866 kohdattua potilasta
  • 66% tehtävistä päätyi peruutukseen
  • 6,7% potilaista kuljetettiin helikopterilla
  • 40,8% kohdatuista potilasta kuljetettiin ambulanssilla lääkärin saattamana
  • 58 oli kohdattujen potilaiden mediaani-ikä
  • 65% kohdatuista potilaista oli miehiä

Tehtäväkoodit

  • 26% vammautuminen
  • 20% elottomuus
  • 13% akuutit neurologiset sairaudet, pois lukien AVH

 

Tutustu tästä Provider volume in prehospital critical care -väitöskirjan osajulkaisuihin!

 

TEKSTI JA KUVA DIMITRI LISITSYN

Aihetta on käsitelty myös Systolessa 6/2021.