Tämä on semivertaisarvioitu randomselvitys – FinnEM 2022 Systolen Instagram-tarinasta.
Joensuussa pidetystä FinnEM 2022 -konferenssista tehty semivertaisarvioitu randomselvitys (myöhemmin SVARS) on viimeinkin valmis. Systolen Instagram-tarinassa kerätystä materiaalista tehtiin retroperspiranttinen katselmus, joka osoitti ainakin sen, että tutkimusta täytyy vielä jatkaa.

Christoffer ”Chride” Ericssonin ja Iiro ”Nurse-Iiro” Nahkamäen pediatris-CRM -henkisessä päätöksenteko-työpajassa soviteltiin yhteen tanskalaisia rakennuspalikoita. Aihekokonaisuudesta nousi esiin eritoten yksi koko touhua linjaava kysymys: Tykkäätkö leikkiä Legoilla? Vaikka äkkiä luulisi, kysymys ei ole sukua Puolustusvoimien legendaariselle kysymykselle: Oletko aina halunnut olla kukkakauppias?
Lego-aiheiseen kysymykseen vastaajan oli valittava yksi seuraavista vaihtoehdoista: Kyllä (59%), En (6%) ja Chride, varför? (34%). SVARS lausuu: Meistä matemaattisesti lahjakkaimmat huomaavat, että 1% vastaajista on kadonnut jonnekin, minne? Siinä voisi kaiketi olla jatkoselvityksen paikka.

 

Legoista syntyi päätöksiä.

 

Kipsaustyöpajassa puulastoja väännellyt Matias Inkala pohti Systolen IG-reportterille, että pitäisikö hänen valmistaa itselleen puulastasta Batman-haarniska ja mennä se yllään ensimmäiseen FinnHEMS-työvuoroonsa. Asia nousi osaksi Systolen IG-tarinaa, jossa vastaajilta haluttiin kanta siihen, että jos Inkala tekee, kuten suunnittelee, niin onko se uhka vai mahdollisuus? Uhkaa äänesti 11% ja mahdollisuutta 89% vastaajista. Inkala kertoi kyselyn jälkeen äänestäneensä itse vaihtoehtoa ”uhka”. SVARS jätti tutkimustuloksen superheroistisen tieteiskunnan pohdittavaksi jääviysrikkomusepäilyn takia. On nimittäin vaarana, että koko tutkimus ei saakaan semivertaisarvioitua statusta, vaan muotoseikkojen takia improbaturin (I). Superheroistinen tieteiskunta ei vielä ole antanut vastaustaan.

Hypotermia-työpajan ovensuukysely käsitteli väkevää dilemmaa, jossa vastaajan piti ratkaista luotettavin mittari, jolla voitaisiin arvioida alilämpöisyyden vakavuutta. Vaihtoehdot olivat: tajunta (41%), hengitys (21%), verenkierto (29%) ja korvalämpö (9%). SVARS ehdottaa jatkotutkimuksen aiheeksi, että kannattaako tätä selvitystä lukea loppuun asti. Vastausvaihtoehdot: Ei.

Yksi työpaja oli valjastettu tutkimaan veren ph-epätasapainoa, tekemään oireista työdiagnooseja ja luonnollisesti hoitamaan vaivaa. Astrupologiaa puolestaan tulkittiin pienryhmissä. IG-reportteri selvitti vastaajilta, että: hapottaako? ”Kyllä”-vastaus keräsi 91% annetuista äänistä ja ”ei”-vastaus loput 9%. SVARS suosittelee jatkotutkimuksen aiheeksi, voitaisiinko hapottavuutta tiedustella asiakkaalta asteikolla 0-7, jolloin seiska olisi neutraali tai normipäivä ja nolla vastaisi tv:stä tuttua kokemusta: ”ei pysty, liian hapokasta”.

 

pH-arvoilua.

 

IG-reportteri tiedusteli tarinassaan uhkatilanteiden yleisyyttä. Vastaajat valitsivat kokemuksensa perusteella vaihtoehdoista viikoittain (17%), kuukausittain (42%), vuosittain (38%) ja ei koskaan (3%). Tulos on käsiteltävä vakavasti ja sitä on pidettävä suuntaa antavana.

Systolen IG-tarinayleisön iholle nostettiin myös kysymys ultraäänitutkimuksen asianmukaisuudesta ensihoidossa. Suoraan kysymykseen pyydettiin epäsuoria vastauksia. Vastausvaihtoehtoina olivat: Kyllä, se on uusi stetoskooppi (13%), kyllä, vain tietyissä tapauksissa (79%) ja ei todellakaan (8%).

 

UÄ – uusi stetari?

 

Työssäjaksamisen työpajassa käsiteltiin myötätuntouupumusta ja sijaistraumatisoitumista. Se kirvoitti IG-reportterin selvittämään, tarjoavatko työnantajat työnohjausta? Vastausvaihtoehdot: kyllä (19%), ei (55%) sekä mitä se on ja mistä sitä saa (26%). SVARS toteaa, että sitä ei saa ainakaan värivaloista eikä marketin hevi-osastolta. Jatkotutkimuksena voitaisiin selvittää, kuinka paljon poissaolot vähenevät työpisteessä, jossa asianmukainen työnohjaus otetaan ensihoitajien jatkuvaksi työkaluksi.

IG-tarinan vastaajaoletetuilta kysyttiin ohimennen, että: Oletko käyttänyt paineluelvytyslaitetta? Vastausvaihtoehtoina olivat: kyllä (64%), en (29%) ja minä painelen paremmin (7%). SVARS haluaisi palkita viimeiseen vaihtoehtoon vastanneet ”May the Florence be with you” -kunniamaininnalla.

 

Minä painelen paremmin kuin mekaaninen mäntä.

IG-tarina on lopuillaan. Minkälaisia ajatuksia FinnEM 2022 herätti, kiinnostaisiko Systolen IG-seuraajia ensi vuoden tapahtuma? Kyllä, laitan heti vapaat vetämään (77%), en ole ihan vielä varma (15%), himassa on ihan kiva olla (8%). SVARS uskoo, että laadukkaille ensihoitotapahtumille on aina yleisönsä niin livenä kuin somenakin.

Lopuksi IG-reportteri haluaa palautteen omasta työstään: Oliko reportaasi kiinnostava? Ja siihen vastattiin: Kyllä, lisää näitä (86%), noh, ihan ok (8%) ja hirveää spämmäystä, hävetkää (6%).

Tämä selvitys on tehty omalla luvalla asianomaisten mielekkäistä vastusteluista huolimatta.

Lähde: Lisitsyn, #FinnEM2022 -Instagram-tarina, @systole_lehti -Instagram-tili, 2022