Suomen Ensihoitoalan liiton (SEHL) julkilausuma uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkihoidosta. Työntekijä ei saa uhka- ja väkivaltatilanteen jälkeen jäädä yksin, vaan työnantajan on tarjottava hänelle apua.

SEHL:n JULKILAUSUMA

Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat tutkitusti arkipäivää niin ensihoidossa kuin päivystyksessäkin. Uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkihoito ei kuitenkaan ole vielä löytänyt paikkaansa kaikissa toimipisteissä. Aivan liian usein työntekijä jää yksin näiden tilanteiden jälkeen.

Suomen Ensihoitoalan liitto on huolissaan nykytilanteesta ja haluaa haastaa jokaisen työpisteestä ja asemasta riippumatta korjaamaan tilannetta. Jokaisella työpaikalla tulee olla toimintaohje, jossa selkeästi määritellään eri henkilöiden vastuut ja velvollisuudet uhka- ja väkivaltatilanteen sattuessa.

Suomen Ensihoitoalan liitto ehdottaa uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkihoidon pitävän sisällään vähintään seuraavat asiakokonaisuudet:

  •  Tapahtuman raportointi
  • Työterveyshuolto tai muu päivystyskäynti
  •  Jälkipurku
  • Rikosilmoitus
  • Tarvittaessa jatkokäynti työterveydessä
  • Työyhteisön tuki
  • Oikeusprosessissa avustaminen ja tukeminen

 

Uhka- ja väkivaltatilanteista ei valitettavasti tulla pääsemään koskaan täysin eroon, mutta turvallisuuskoulutuksella ja ennalta sovituilla toimintamalleilla tilanteita voidaan kuitenkin ehkäistä. Ennaltaehkäisyn rinnalla yhtä tärkeää on kehittää jälkihuoltoa yhdessä koko henkilöstön kanssa.  Uhka- ja väkivaltatilanteiden jälkihoito on meidän kaikkien yhteinen asia.

 

Jyväskylässä 4.6.2021
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n vuosikokous