Kun olet aikeissa kirjoittaa jutun Systole-lehteen, ota yhteys toimitukseen ennen kuin aloitat kirjoittamisen. Annamme vinkkejä, miten juttu kannattaa kirjoittaa.

Yleisenä ohjeena kerromme, että jutut kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmaan mahdollisimman pelkistetyssä ulkoasussa ilman muotoilua (ei esim. sisennyksiä, lihavointeja tai palstoituksia). Ylimmälle riville kirjoitetaan kirjoittajan/kirjoittajien nimet. Otsikot ja mahdolliset väliotsikot voi erotella muusta tekstistä ylimääräisin rivinvaihdoin. Tämän jälkeen varsinainen teksti kirjoitetaan siten, että kappaleen vaihdon yhteydessä tehdään vain ylimääräinen rivinvaihto.

Jutun loppuun voit halutessasi kirjoittaa itsestäsi esittelyn. Siinä tulee kertoa koulutus, työpaikan ja jokin tieto, mikä on tekstiin liittyen merkittävää. Jos juttu on kirjoitettu johonkin julkaisuun liittyen, voi julkaisun nimen mainita tässä yhteydessä. Esittelyn tulee mahtua parille riville. Varsinaiseen juttuun ei kirjoiteta viitteitä tai lähdeluetteloita. Kuvia, piirroksia, grafiikkaa tai taulukoita ei liitetä tekstidokumenttiin, vaan ne lähetetään jutun yhteydessä toimitukseen omina tiedostoinaan.

Huomaathan, että toimitus muokkaa tekstin lehden formaattiin sopivaksi. Systole myös tarkistaa lääketieteelliset asiat sekä oikolukee jutut. Suosittelemme olemaan yhteydessä toimitukseen aina ennen jutun kirjoittamisen aloittamista.