IG-sihti asettaa samalle viivalle jalkapallojoukkue Manchestter Cityn ja Keski-Suomen ensihoito-organisaation maskipostaukset.

Instagramin @ensihoitokeskisuomi-tilillä postattiin (8.10.2020) ilmoitus, joka kertoo maskisuosituksen jatkumisesta Jyväskylän alueella.  Siinä jaettiin ohjeita maskien saatavuudesta sekä oikeanlaisesta käytöstä. Vastaavasti Instagramin @mancity-tililtä postattiin (24.4.2021) jalkapalloseura Manchester Cityn eri pelaajien matkustamisesta kertova kuvakollaasi, jossa korostuvat pelaajien suojatoimenpiteet koronavirusta vastaan.

@mancity on yksi maailman seuratuimpia jalkapalloseurojen ylläpitämiä Instagram-tilejä ja siksi erittäin merkittävä mielipidevaikuttaja. @ensihoitokeskisuomi puolestaan on alueellinen ja selvästi vähemmän seurattu tili, jonka tarkoituksena on enemmänkin toimia tiedonvälittäjänä kuin viihteellisenä organisaationa. Tilien vaikutusta ja merkitystä kuvaa hyvin niiden postausten reilusti yli 100 000 tykkäyksen ero.

Molemmissa postauksissa pystyy erottelemaan koronapandemian vaikutuksia ja tässä suhteessa ne ovatkin melko yhteneviä. Ammattijalkapalloilijoiden sekä hoitohenkilöstön maskien pitämisen tarkoituksena on toimia malliesimerkkinä tilien seuraajille, jotka haluavat toimia idoliensa sekä hoitoalan ammattilaisten tavoin. Toisaalta @mancity-tilin postauksessa kerrotaan pelaajien matkustamisesta, joka taas ei toimi kovin hyvänä esimerkkinä. @ensihoitokeskisuomi-tilin postaus kertoo myös kuvatekstissään maskien käytön olevan sen suurin motiivi, kun taas @mancity-tilin jutussa asiaa ei juurikaan nosteta tarkemmin esille.

Itse kiinnitinkin huomioni juuri postauksien yhteiseen viestiin, joka on kuitenkin onnistuttu välittämään vaihtelevin metodein ja menestyksin. Virallisemmalta taholta tullut, paljon tekstiä sisältävä ilmoitus vetoaa etenkin nuoriin paljon huonommin kuin kuuluisien pelaajien yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä esimerkin voima. Sosiaalisen median tilien kuuluisikin tarjota matalan kynnyksen ohjeita suurille massoille ja jättää tarkemmat ohjeet asiasta kiinnostuneille pienemmille ryhmille.

Kenties ensihoidon tilit voisivat yleisesti pyrkiä enemmän ihmisten ihannoimien ja julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tällöin viestin kantavuudesta tulisi laajempi, eikä sisällönkään tarvitsisi olla niin monimutkainen.

 

Teksti Kalle Kaivola
Kirjoittaja käy lukiota Järvenpäässä ja kannustaa jalkapalloseura Manchester Cityä. Vapaa-aikanaan hän selailee ensihoitoon liittyviä Instagram postauksia pohtien, miten ne uppoavat nuorisoon.