Pääkirjoitus, Systole 3/2021

Yhteiskuntaamme on perinteisesti kuulunut kolme luokkaa: työntekijät, maanviljelijät ja omistava luokka. Niiden mukaan on perustettu puolueita, jotka ovat alkaneet hoitaa yhteiskuntaa jäsentensä etua vaalien ja politiikan keinoin. Puolueiden kylkiin perustettiin luokkaeron mukaisia ammattiliittoja, jotka puivat työntekijöiden ja työnantajien vastakkainasettelua.

Vaikka ammattiliitot nykyäänkin henkivät aina jonkun puolueen värejä, voi sen yksittäisellä jäsenellä olla liitosta poikkeava aatemaailma. Tähän päästiin tutustumaan taas, kun Tehy järjesti valtuustovaalinsa viime huhtikuussa.

Tehyn 160 000-päinen jäsenistö on jakautunut liiton sisällä poliittisiin yhdistyksiin, jotka toimivat puolueiden tavoin. Yhdistykset asettavat liiton valtuustovaaleihin ehdokkaansa, joista jäsenet äänestävät valtuutettunsa. Valituksi tulleet muodostavat valtuuston, joka päättää liiton asioista seuraavien neljän vuoden ajan.

Jokainen yhdistys saa vaaleissa saamansa äänisaaliin mukaan paikkoja valtuustoon. Tehy jatkaa sosiaalidemokraattisessa komennossa, sillä aatteen mukaisin arvoin toimiva Yhdessä eteenpäin -yhdistys haali valtuustopaikoista lähes puolet (41/83).

Joistakin Tehyn sisäisistä yhdistyksistä on pelkän nimen perusteella hankala arvata, minkälaisin aattein yhdistyksessä eletään. Se on erikoista, sillä tietty puoluepolitiikka niissä kuitenkin vaikuttaa.

Tehyn valtuustoon valittiin 83 valtuutettua, heistä viisi on ensihoitajia, mikä on pienelle ammattiryhmälle mukava saalis. Matleena Erkkilä, Juha Hyötyläinen, Erik Lydén, Mika Länsisola, Kalevi Savolainen ja Miika Sirén edistävät ilosanomaamme Tehyn valtuustossa seuraavat neljä vuotta.

Systole onnittelee kaikkia uusia valtuutettuja!