Ensihoitajataustainen lääketieteen lisensiaatti Anssi Saviluoto väittelee FinnHEMS-lääkärien suoritetiheyden yhteydestä potilaan ennusteeseen vaativassa ensihoidossa (Provider volume in prehospital critical care). Katso Saviluodon väitöstilaisuus suorana verkosta. Väitös alkaa perjantaina 19.11.2021 kello 12.00.

Kansallinen HEMS-toiminta alkoi vuonna 2012.  Kaikista HEMS -hälytyksistä on kerätty tiedot maanlaajuiseen tietokantaan. Tietokanta sisältää tiedot jo yli 100 000:sta tehtävästä. Ensihoitajataustainen akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri Anssi Saviluoto on tutkinut rekisterin perusteella FinnHEMS-lääkärien suoritetiheyden yhteyttä potilaan ennusteeseen vaativassa ensihoidossa.

Provider volume in prehospital critical care -väitöksen osajulkaisut on julkaistu British Journal of Anaesthesiassa, Resuscitationissa ja European Journal of Aneasthesiologyssa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että vaativan hoidon keskittäminen parantaa hoitotuloksia monella lääketieteen osa-alueella. ”Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminta (HEMS) mahdollistaa vaativan ensihoidon keskittämisen asiaan erikoistuneille ammattilaisille. Näin ensihoitolääkäreillä on mahdollisuus saada enemmän kokemusta vaativista tilanteista, joita kohdataan ensihoidossa harvoin. Toistaiseksi tämän suoritetiheyden yhteyttä potilaan selviytymiseen on tutkittu hyvin vähän”, Anssi Saviluoto sanoo.

Hänen tutkimuksissaan havaittiin, että lääkärit, jotka kohtasivat potilaita useammin ensihoidossa, hoitivat potilaita aktiivisemmin sairaalan ulkopuolella. Ensihoidossa nukutettujen potilaiden kuolleisuus oli tutkimuksen mukaan pienempi, kun heitä hoitanut lääkäri oli osallistunut samankaltaisiin tilanteisiin useammin edeltävän vuoden aikana. Elvytyksen jälkeisessä hoidossa sen sijaan ei havaittu samankaltaista yhteyttä selviytymisen ja lääkärin suoritetiheyden välillä.

”Suoritetiheys näyttää olevan yhteydessä potilaan selviytymiseen ainakin tietyissä vaativissa ensihoitotilanteissa. Tutkimuksista saadun tiedon valossa HEMS-toimintaa voidaan järjestää niin, että ensihoidossa työskentelevät lääkärit saavat riittävän usein kokemusta näistä tilanteista”, Saviluoto arvioi.

Anssi Saviluodon väitöskirja Provider volume in prehospital critical care (Suoritetiheyden yhteys ennusteeseen vaativassa ensihoidossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa. 19.11.2021. Vastaväittäjänä toimii professori Richard Lyon Surreyn yliopistosta ja kustoksena professori Jouni Kurola Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

 

TEKSTI JA KUVA DIMITRI LISITSYN

 

Katso väitös tästä 19.11.2021 kello 12.00!

tai seuraa sitä paikan päällä: Snellmania, luentosali SN201, Yliopistonkatu 1E, Kuopio. Väitöstilaisuus alkaa 19.11.2021 kello 12.00.