Vuoden ensihoitaja 2020 Janne  Kedon uudenvuodenpuhe käsittelee poikkeuksellisen vuoden positiivisista asioista. ”Negatiivinen on kerrankin positiivinen asia”, Keto kirjoittaa.

Olemme eläneet kuluneen vuoden vanhasta ja totutusta poikkeavalla tavalla. Korona-arki on koskettanut jokaisen työelämää ja vapaa-aikaa. Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut työyhteisöihin ja työn tekemiseen sekä haastanut organisaation jokaisen jäsenen. Osa on siirtynyt etätöihin, osa meistä on jatkanut työtä arjessa muuttunein työmenetelmin. Koronavirus toimikin osittain tarpeen herättäjänä ja sen aiheuttama kriisi on tuonut mukanaan käyttöönotettavaksi niin uusia ohjeita kuin käytäntöjäkin.

Samalla aiemmin laadittuja toimintamalleja on tarkasteltu ja kehitetty toimivammiksi. Suojautumis- ja puhdistuskäytänteet ovat tehostuneet ja tulleet osaksi arkeamme. Kehitystyötä ja varautumista on syytä jatkaa, sillä tulemme varmuudella tulevaisuudessakin kohtaamaan viruksia, jotka vaativat reagointia. Sanonta: ”älä oleta”, on kirjaimellisesti konkretisoitunut.  Nyt sijaintimme pohjolassa on jopa osin suojannut meitä epidemian edetessä maailmalla eritahtisesti ja olemme pystyneet oppimaan toisten kokemuksista.

Arjen muuttuminen ja siihen liittyvä epävarmuus on lisännyt tutkitusti työntekijöiden kokemaa stressiä. Yhteisöllisyys on ollut monelle meistä tärkeässä roolissa. Nykytilanteessa työyhteisöt ovat tarvinneet turvallisuuden ja hallinnan tunnetta. Asioiden johdonmukainen käsittely ja vuorovaikutustaidot ovat korostuneet sekä vastavuoroisuuden merkitys on säilyttänyt tärkeän roolinsa.

Luin hiljattain tiimien rakentamista käsittelevää kirjaa. Huipputiimien ominaisuuksiksi mainittiin rohkeus tarttua uusiin ideoihin ja kokeiluihin, tehdä asioita yhdessä kehittäen ja ratkaisukeskeisesti sekä tukea toisia tiimin jäseniä. Hyvässä tiimissä meistä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea vaan jokainen voi luottaa muiden osaamiseen ja täydentää tiimiä osaltaan omalla osaamisellaan. Jokaisella tiimin jäsenellä on oma roolinsa ja jokaisen tiimin jäsenen on voitava luottaa siihen, että jokainen tiimin jäsen osallistuu, ottaa vastuuta ja jokaisen tiimin jäsenen tekemiseen voidaan luottaa. Hyvällä tiimillä on oltava myös yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet. Kun yksi ei jaksa, muut auttavat. Resilientti työyhteisö näkee ennakoimattomissa tilanteissa mahdollisuuden oppia jotain uutta yhdessä. Organisaatio säilyttää tällöin toimintakykynsä niin ennakoitavissa kuin äkillisissäkin muutoksissa. Edellä kuvattu kooste lukemastani kuvaa mielestäni ensihoidon henkilöstön tuntemuksia ja toimia tässä korona viruksen aikana eletyssä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Menneisyyteen vaikuttaminen on tunnetusti hankalaa. Tulevaisuusajattelu taas on meille jokaiselle tuttua ja uskon meidän olevan kokemamme jälkeen valmiimpia tuleviin haasteisiin. Koska tulemme elämään koronan muuttamaa aikaa tulevaisuudessakin, onkin tärkeää pitää kaikki mukana huolehtimalla kollegoista ja rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Tulevaisuuteen on hyvä asettaa toiveita, tavoitteita ja päämääriä, vaikka tulevaisuuden tilannekuva onkin vielä epäselvä.

Elämää on nyt ja koronan jälkeen. Toiveikkuus on tutkitusti yhteydessä optimismiin ja näiden avulla kyky nähdä positiivisia asioita lisääntyy. Positiivinen asenne on oleellista nykytilanteen hyväksymisessä, tulevaisuuden rakentamisessa sekä kyvyssä nähdä tulevia mahdollisuuksia. Haluan toivottaa teille kaikille jaksamista ja tsemppiä tähän epänormaaliin aikaan.

Onnea vuodelle 2021!

 

TEKSTI JANNE KETO
KUVA JONI HYYRYLÄINEN