706- ja 772-hoidon prosessiauditointia

Kirjoitin keväällä 2019 YAMK -opinnäytteen pohjalta jutun ”Tarkkuutta hengitysvaikeuspotilaan hoitoon.” [...]