Mediakortti 2022

Systole on riippumaton ja valtakunnallisesti ilmestyvä ensihoidon erikoislehti, jota kustantaa Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy.

Systolen kohderyhmää ovat akuutti- ja ensihoidon henkilöstö ja alaan liittyvät sidosryhmät koko Suomessa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi: ensihoitajat, akuuttilääkärit, pelastushenkilöstö, hätäkeskushenkilöstö, ensivastehenkilöstö sekä muu akuuttihoidon henkilökunta terveydenhuollossa, sotilaslääketieteessä ja alan päätöksenteossa.

Lukijamme työskentelevät sairaanhoitopiirien ensihoitokeskuksissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, pelastuslaitoksissa, hätäkeskuksissa, Puolustusvoimissa, Rajavartiolaitoksessa, työterveyshuollossa sekä vapaaehtoisjärjestöissä kuten SPR:ssä, sopimuspalokunnissa ja Vapepassa. Lukijoitamme ovat myös akuutti- ja ensihoitoalan opiskelijat lääketieteen ja hoitoalan tutkinnoissa sekä opiskelijat eri viranomais- ja sidosryhmiin liittyvissä tutkinnoissa.
Huom! Toimituksen sähköpostiosoite on info@systole.fi