• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

"Meille tehty uhkakoulutus"

Ensihoidon kenttäjohtaja Teemu Säteri kävi kouluttajille tarkoitetun Uhkatilannekoulutuksen.       
"Erityisen hyvää kurssissa oli se, että nyt se on tehty meille", Säteri sanoo. 

Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun kenttäjohtaja Teemu Säteri kertoo saavansa vuosittain sähköpostiinsa pari, kolme tarjousta uhka- ja vaaratilannekoulutuksista. Säterin mukaan niitä yhdistää yleensä se, että niissä pääsee painimaan päiväksi ja hinta on korkea.

Säteri osallistui joulukuussa Palopäällystöliiton Uhkatilannekoulutukseen, joka oli tarkoitettu henkilöille, jotka vetävät koulutusta työpaikoillaan. Hän oli tyytyväinen koulutuksen antiin.


"Se oli hyvä paketti. Vaikka koulutus on tehty pelastuksen näkökulmasta, se on suoraan käännettävissä meille ensihoitoon", Säteri sanoo.


Hänen mukaansa kurssin opit perustuvat uhkatilanteiden ennakointiin ja taktiikkaan sen aikana. Säteri on työpaikallaan työturvallisuuden prosessinomistaja ja hän on harrastanut 25 vuotta kamppailulajeja, ja hänen näkemyksensä ensihoidon uhkatilanteista vastasivat kurssin antia.

"Meidän työtä ei ole painia kentällä. Jos näyttää, että painia on tulossa, sieltä on poistuttava pullistelematta." Säteri kertoo, että kurssin ohjeet olivat selviä, konkreettisia ja ne tuntuivat olevan ensihoitoon kohdennettuja. 

"Kaverit, jotka ovat kurssin tehneet, ovat työskennelleet tällä alalla ja he tietävät mikä on todellisuus."
Se ei jää koulutuksessa paitsioon.Päijät-Hämeen ensihoidossa linjattiin, että Palopäällystöliiton Uhkatilannekurssin anti jalkautetaan kentälle.
"Kärkipään asioita on uhkatilanteiden tunnistaminen ja toiminnan aikaisen taktiikan hiominen", Säteri sanoo. Hän vertaa uhkatilannekoulutusta ajokoulutuksessa käytettyyn esimerkkiin, jossa hyvin ennakoivan kuljettajan todetaan välttävän sellaiset vaaratilanteet, joista taitava selviytyy. Säterin mukaan uhkatilanteiden opettelu ja omaksuminen vaativat ennen kaikkea hyvää asennoitumista.Uhkatilannekoulutus

- Koulutus voidaan räätälöidä koulutettavien mukaan.

- Koulutus pidetään tilaajan osoittamassa paikassa.

- Sisältää teoriaa, käytäntöä ja caseja.

- Kurssit sekä ensihoitajille että heidän kouluttajilleen.

- Tekijät paloesimies Juha Höök ja palomies Tero Ihatsu.

- Tehty yhteistyössä ensihoidon, pelastuksen, poliisin, oppilaitosten ja alan yritysten kanssa.

- Palopäällystöliiton tuottama.
Teksti Marko Partanen


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.