• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Näin työpaikat kouluttavat

Systole kysyi koulutuskyselyssään työpaikoilta: Miten työpaikkakoulutus on järjestetty? Vastaus saapui kaikkiaan 17 työpaikasta. Systole kiittää!
Tässä vastaukset lyhentämättömänä.

Suomi on vähäiseen väestömäärään nähden laaja maa ja täällä on monia tapoja järjestää ensihoitopalvelu. Osa ensihoitotyön laatua on ensihoitajien ammattitaidon varmistaminen.
Kuten tunnettua, on ensihoitajan ammattiin ollut ajan saatossa useampia koulutusreittejä. Yhtä kaikki, nykyisellään perustason osaaminen testataan valtakunnallisella perustason tentillä ja hoitotason tiedot ja  taidot hoitotason kokeella. Entä sen jälkeen, kun on koulusta paperit kourassa ja tutkinto taskussa?
Miten ensihoitajien taitojen ja -tietojen ylläpitäminen on käytännössä järjestetty ja millaisia alueellisia eroja maastamme löytyy? Vaikuttaako työnantaja työntekijän jatkokoulutukseen?

Kysymykset:
1. Miten alueellanne on järjestetty ensihoitajien työn ohella tarjottava osaamista ylläpitävä koulutus perus- ja hoitotasoilla?
2. Kuka tuottaa koulutusmateriaalit ja pitää koulutukset?
3. Onko koulutusten taustalla laajempi suunnitelma?
4. Testataanko osaaminen näyttökokeilla ja/tai kirjallisilla tenteillä?
5. Suorittavatko ensihoitajat alueellanne myös sairaalan ns. i.v.-luvat?


Markku Viikki

Kyselyyn saapui vastaus 17 eri työpaikalta. Systolessa 2/2017 on kyselyn pohjalta Marjut Makkosen Näin työpaikat kouluttavat -juttu. Koska vastauksia tuli paljon, julkaistaan kaikki vastaukset lyhetämättömänä näillä verkkosivuilla kohdassa julkaisut

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.