Muistokirjoitus
Eija Vaula
21.6.1954 – 28.10.2021

Satasairaalan johtajaylilääkäri Eija Vaula oli Satakunnan ensihoidossa oman aikansa first lady. Hän oli helposti lähestyttävä, osasi arvostaa yksilöä ja piti kaikki samalla viivalla. Erilaisten ihmisten asiat olivat hänelle yhtä tärkeitä, edustivatpa he mitä ammattiryhmää tahansa – tärkeintä oli, että asiat edistävät potilaan etua.

Eijan luottamus tuli ansaita tekemisen kautta. Kun luottamuksen sai, se oli vahvaa ja saattoi tietää, että tukea oli tarvittaessa saatavilla. Eijan arvostus yksittäistä ”taistelijaa” kohtaan oli vankkumatonta, kun toimittiin yhteisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Johtavasta asemastaan huolimatta hän halusi olla läsnä myös ensihoidon arjessa, jossa Eija näytti esimerkkiä erityisesti työtään tekemällä. Siten hän ansaitsi myös vahvan auktoriteettiaseman. Eija halusi saada ensihoitopotilaan hoitoketjun toimimaan ja teki sen eteen systemaattista ja pitkäjänteistä työtä.

Hän haastoi ensihoitajia käyttämään omaa järkeään ja tunnisti hyvin ihmisten potentiaalin. Siten hän saattoi jakaa paljon vastuuta, mutta samalla hän halusi myös valvoa tarkasti, että työt tehtiin sovitusti. Eija antoi tilaa uusille ajatuksille, oli valmis ohjaamaan ihmisiä urillaan eteenpäin ja löysi mahdollisuuksia, joita saattoi heille tarjota. Ja kun ihmiset ensihoidossa tai päivystyksessä tarvitsivat Eijalta aikaa, niin jostain hän sen tuntui aina löytävän. Eija oli aina valmis vastaanottamaan ihmisten surut, murheet ja ilonaiheet. Henkilöstön jaksaminen oli lähellä hänen sydäntään. Hän pitikin työyhteisöstään huolta myös työn ulkopuolella järjestämällä lukuisia vapaa-ajan tapahtumia ensihoidon henkilökunnalle ja osallistui niihin myös itse.

Satakunnan ensihoito oli hänen elämäntyönsä. Hän vei sitä eteenpäin jokaisella tasolla aina ensivasteesta päivystyslääkäritoimintaan asti. Eija suunnitteli ja kehitti ensihoidon koulutuksia ja piti asiantuntijaluentoja ensihoidosta. Eija halusi olla itse nähdä, kun hoitotason ensihoitajat antoivat hoitovelvoitteisiin liittyviä näyttöjään. Tämän ajan kokeneet muistavat tilaisuuden merkityksen. Luottamuksen rakentuminen alkoi osittain näiden tilaisuuksien kautta. Satakunnasta naapurialueilla keikkailevat ensihoitajat saattoivat huomata, kuinka Eijan työtä arvostettiin myös alueen ulkopuolella. Hänen oppinsa saaneita ensihoitajia arvostettiin ja työllistyminen naapurisairaanhoitopiireissä oli helppoa.

Vuonna 1998 perustettiin Satakunnan ensihoidon lääkäriautotoiminnan tukiyhdistys, Elä Ry. Yhdistyksen tarkoituksena oli ylläpitää, edistää ja kehittää ensihoitolääkäritoimintaa ja ensihoitoa koko Satakunnan alueella. Eijan rooli yhdistyksen perustamisessa oli merkittävä. Satakunnan lääkäriyksikön operatiivinen toiminta näki päivänvalon vuotta myöhemmin, 1999.

Satakunnan lääkäriyksikkö on antanut monelle ensihoidon ammattilaiselle mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa vaativan ensihoidon asiantuntijaksi. Lääkäriyksikkö vakiintui Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi vuodesta 2013 alkaen, jolloin siitä tuli osa Satakunnan ensihoidon palvelutasoa. Yhdistyksen rooli on tänä päivänä symbolinen.

Toisinaan ensihoidon asiat vaativat rivakoita otteita, jolloin Eijan oli vaikea pysytellä kaikissa sairaalan luomissa rajoissa. Silloin kun ensihoitopotilaan etu vaati, rajoja oli voitava venyttää. Eijan johdolla satakuntalainen sairaankuljetus alkoi muokkautua ensihoidoksi, joka alkoi saada jalansijaa myös sairaalamaailmassa.

Eija työskenteli myös monissa valtakunnallisissa asiantuntija- ja valmisteluryhmissä. Hän vaikutti vahvasti muun muassa silloin, kun sairaanhoitopiirit saivat enemmän vastuuta ensihoidon ohjaamisessa ja järjestämisessä. Eija oli yksi Duodecimin Akuuttihoito-oppaan kirjoittajista ja otti aktiivisesti kantaa eri julkaisuissa, jotta ensihoito nähtäisiin osana terveydenhuoltoa. Hänet kutsuttiinkin mukaan monien hankkeiden asiantuntijarooleihin.

Kiireittensä keskellä hän tapasi todeta: ”Koirat haukkuvat, karavaani kulkee.”

Eijan karavaani oli Satakunnan ensihoito. Se jatkaa kulkuaan.

 

Teksti: Satakunnan ensihoidon kenttäjohtajat
Kuva: Satasairaala