Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät suuronnettomuusharjoituksen, jonka skenaariona on diskopalo.


Turussa pidettävän suuronnettomuusharjoituksen järjestäjätiimiin kuuluva, ensihoidon jatko-opiskelija Tia-Maria Rikkonen kuvailee tulevan harjoituksen olevan laajempi kuin aiemmat, joihin hän on osallistunut. ”Toimijoita on laajemmin eri organisaatioista ja tämä on isomman mittakaavan harjoitus ja tarjoaa oppilaille hyvän elämyksen suuronnettomuuden harjoittelusta.”

Täysinäisessä yökerhossa syttyy tulipalo. Paikalla on iso asiakaskunta, joista osa tarvitsee fyysistä ja osa henkistä hoitoa, ja niitäkin, jotka eivät kaipaa ollenkaan apua. Alkuvaiheen opiskelijat ovat saaneet tehtäväkseen perehtyä tulipalotilanteen traumoihin ja laatia niistä itselleen vammaprofiilin. Harjoituksen potilailla on myös omakohtainen kertomus tapahtumien kulusta.

Pelastuslaitoksen henkilöstö aloittaa sammutus- ja pelastustyöt. Ensihoito luokittelee, hoitaa ja kuljettaa potilaat sairaalaan, jossa sairaalahenkilökunta luokittelee heidät uudelleen ja tarkempi hoito alkaa. ”Mukana on bioanalytiikan ja radiologian opiskelijoita, sairaanhoidon ja lääketieteen opiskelijoita. Osa näyttelijöistä vaihdetaan sairaalassa simulaationukeiksi”, Tia-Maria Rikkonen sanoo. Näin vammoja voidaan hoitaa loppuun mahdollisimman todenmukaisesti. Lisäksi palopaikalla tavataan samassa rakennuksessa olevan kotinsa menettänyt perhe ja humalainen alaikäinen. ”Odotan mielenkiinnolla meneekö kaikki kuten on suunniteltu. Prosessia ohjaavat annetut ohjeet ja koulussa opetetut asiat, mutta onko kaikki otettu huomioon? Tuleeko yllätyksiä?” toinen järjestelytiimiin kuuluva jatko-opiskelija Kirsi Kekkonen sanoo.

Suuronnettomuusharjoitus järjestetään Turussa 18.5.2022.

 

Lähde ja kuva: Turun ammattikorkeakoulun tiedote