Vastaa YAMK-opinnäytetyönä tehtävään ”Vastavalmistuneiden ensihoitajien kokema krooninen stressi” -kyselyyn.
Olet oikea henkilö, jos olet valmistunut 16.11.2018 jälkeen.

Hyvä vastavalmistunut ensihoitaja,

opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoa ja teen opinnäytetyönäni tutkimusta vastavalmistuneiden ensihoitajien kokemasta kroonisesta stressistä ja sen yhteydestä alalla pysymisen aikomuksiin. Tutkimustulokset julkaistaan opinnäytetyöraporttina sekä tieteellisenä artikkelina.

Tutkimukseni kohderyhmään kuuluvat kaikki alle kolme vuotta sitten, eli 16.11.2018 jälkeen, valmistuneet ensihoitajat (lähihoitaja, sairaanhoitaja AMK tai ensihoitaja AMK), jotka työskentelevät ensihoidossa.

Tutkimukseni aineisto kerätään Webropol-kyselylomakkeella. Vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä sinua pystytä tunnistamaan vastauksista. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vie noin 5–10 minuuttia. Vastaus tulkitaan suostumukseksi osallistua tutkimukseen.

Kysely on auki 16.-30.11.2021. Toivon mahdollisimman runsasta osallistumista kyselyyn. Kiitos aktiivisuudestasi ja tutkimukseni edistämisestä!

Vastaa kyselyyn tästä!

Ystävällisin terveisin,

Anniina Herttuainen

Ensihoidon YAMK-opiskelija, Xamk

canhe020@edu.xamk.fi

 

Tutkimuksen ohjaa: Ensihoidon yliopettaja Hilla Nordquist hilla.nordquist@xamk.fi